معنی کامل نوشته های لاستیک

نشان دهنده کلاس خودرو است

برای سواری ها از P

شاسی بلند و وانت از LT

و برای زاپاس از T استفاده می شود

P
LT
T

ارسال دیدگاه