نوار دور درب عقب ال 90

دارای استاندارد ISO TS 

دارای استاندارد IATF

مورد استفاده در خط تولید خودروساز

ارسال به سراسر ایران

ارسال فوری به سراسر ایران از تولیدکننده