نوار ماهوتی جلو راست تیبا

  • حفظ تعادل در فشار هوای خودرو
  • پاره نشدن نوار تحت فشار
  • ماندگار بودن حالت ارنجاعی نوارها

ارسال به سراسر ایران

ارسال فوری به سراسر ایران از تولیدکننده